Polo Gran Sasso Homme - Polos Gran Sasso sur - 12051297XI3Ix4ieY1